top of page
Knipsel2.PNG

Algemene voorwaarden

voor deelname aan de Amsterdam Cleanup Day 

 

Inleiding

Welkom bij de Amsterdam Cleanup Day, een initiatief van de Rubbiz Foundation! Voordat u meedoet aan deze bijzondere activiteit, is het belangrijk om de volgende voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op scholen, bedrijven en individuele vrijwilligers die wensen deel te nemen.

 

Definities

  • Organisator: Rubbiz Foundation, de organisator van Amsterdam Cleanup Day.

  • Deelnemers: Scholen, bedrijven, en vrijwilligers die deelnemen aan de opruimactie.

  • Tools: Materialen en informatie geleverd door de organisator.

  • Account: Het gebruikersaccount aangemaakt voor het gebruik van de Rubbiz app.

 

Geen Evenement maar Tools

De Amsterdam Cleanup Day is nadrukkelijk geen evenement, maar een set aan tools en middelen die de organisator beschikbaar stelt aan de deelnemers om zwerfafval op te ruimen.

Verantwoordelijkheid en Toezicht

Voor Scholen

  1. Groepselectie: Alleen kinderen vanaf groep 5/6 mogen deelnemen.

  2. Toezicht: Het toezicht en de verantwoording liggen bij de school en de betreffende leerkracht.

  3. Veiligheid: Het is aan de leerkracht om de geschiktheid van de leerlingen en de toegewezen gebieden te beoordelen.

  4. Vrijwilligers: Indien de school vrijwilligers wenst in te zetten, is de school zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en inzet.

Voor Bedrijven en Vrijwilligers

  1. Verantwoordelijkheid: Deze ligt bij de afdeling en de betreffende collega's.

  2. Veiligheid: Het is aan de verantwoordelijke binnen het bedrijf of de groep vrijwilligers om de geschiktheid van het toegewezen gebied te beoordelen.

 

Veiligheid en Gebieden

De organisator doet zijn best om gevaarlijke gebieden uit te sluiten, maar kan de situatie ter plekke niet inschatten. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Gebruik van de Rubbiz App

Voor het gebruik van de Rubbiz app verwijzen we naar de algemene voorwaarden die zijn vermeld bij het aanmaken van het account.

Vrijwaring

De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade, letsels, verliezen of andere gevolgen die voortkomen uit de deelname aan Amsterdam Cleanup Day.

 

Wijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

Toepasselijk Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via www.rubbiz.org 

Door deel te nemen aan Amsterdam Cleanup Day gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig te lezen alvorens deel te nemen.

bottom of page